Pogoji naših storitev in zasebnost

Z naročilom storitev pri nas, se strinjate z naslendnjimi določili:

POMEMBNO: ***Odstranitev WIFI , BT, KAMERE, MIKROFONA oziroma katrerekoli druge komponente iz računalnika je posebna servisna storitev, za katero se stranka zavezuje, da serviser ne odgovarja za delovanje računalnika po odstranitvi komponent. Serviser niti ne odgovarja za nastalo škodo ki bi nastala pri jemanju komponent iz računalnika, saj za tovrstno odstranitev so najbolj usposobljeni pooblaščeni serviserji ki dobro poznajo svojo znamko računalnika. Treba je tudi upoštevati, da so določeni računalniki sestavljeni tako, da imajo čim manj vijakov in so setavljeni na click. Plastika pa včasih poči pri odpiranju.  Stranka se strinja da potem nekaterih komponent ne bo več mogoče spet nazaj vgraditi v računalnik.  CENA NE VKLJUČUJE CENE PREGLEDA ZAPRTIH OSEB.

Cena se končno določi po opravljenem delu. Cena ki jo da serviser po telefonu je zgolj informativne narave, saj je le-ta odvisna od težavnosti in časa dela. Cene veljajo za opravljeno storitev.

 V kolikor stranka želi da serviser pride še enkrat-naslednjič ko je serviser že pri stranki, zaradi strankinih okoliščin (stranka nima časa, itd…) se dodatno obračuna postavka servis do prve pol ure. Prav tako se zviša cena, če stranka ne nudi serviserju prostora, kjer se računalnik lahko servisira in posledično mora serviser računalnik opeljati na sedež podjetja in ga ponovno pripeljati k stranki nazaj. V tem primeru se dodatno zaračuna postavka servis do  porve pol ure.V ceno ni vključen porabljen materjal. Nismo zavezanec za DDV. Stranka mora ob ponovni namestitvi OS predložitvi originalni medij operacijskega sistema! V PRIMERU PONOVNE INŠTALACIJE OPERACIJSKEGA SISTEMA, MORA STRAKA DOKAZATI, DA JE OPERACIJSKI SISTEM LICENČEN, TER ZAGOTOVITI CD Z ORIGINALNO PROGRAMSKO OPREMO. Windows 10 ima elektronsko licenco, kar pomeni, da stranki ni potrebno zagotoviti USB-ja/dvd-ja z operacijskim sistemom. 

Za izgubljene podatke na računalniku oziroma za materjalno  nematerjalno škodo ne odgovarjamo ki nastane pri izgubi podatkov! Stranka mora kot dober gospodar imeti vedno ustvarjeno varnostno kopijo pomembnih podatkov ki jih ne bi rada izgubila!    

V primeru, da stranka želi, da se nabavi točno določeno komponento (izrecna želja stranke), stranka plača komponento in delo, četudi zadeva ne deluje.

V primeru, da stranka želi, da serviser v njenem imenu nabavi določeno komponento/stvar, se za vsako stvar zaračuna še poštnina v skladu s cenikom spletne strani oz. kilometrina do trgovine, kjer želi kupec nabaviti komponento. Ceni komponente so doda še stroške nabave materjala na željo stranke v višini 5 €. V primeru da stranka da proste roke pri nabavi komponente, serviser preproda komponento stranki po prodajni ceni, katero določi serviser.  

glede na to da se obračuna minimalna postavka. Ta se ta obračuna tudi v primeru, ko je bil serviser s stranko dogovorjen  za termin, stranka pa je termin odpovedala, ko je bil serviser že na poti oziroma na dogovorjeni lokaciji. Termin s strani stranke mora zaradi tekočega dela biti odpovedan vsaj eno uro pred dogovorjenim terminom.  Termin se smatra za odpovedan tudi, ko je serviser na dogovorjeni lokaciji, stranka pa ne omogoči servisa v roku 30 minut.                                                
*v primeru katerekoli namestitve programa (operacijski sistem, pisarniški program, flash player itd…), serviser ne more vplivati na morebitne napake v delovanju, če je napaka na strani proizvajalca programske opreme. Serviser lahko odpravi napako le v omejenemu obsegu. 

pri nabavi računalniške opreme, je potrebno zaračunati predujem

stranka mora serviserju povedati, kaj je potrebno postoriti (recimo ob sveži namestitvo operacijskega sistema). Serviser namreč ne ve,  ali stranka uporablja tiskalnik, ima licenco za antivirusni program, uporablja spletno banko,… itd… V kolikor stranka tega ne omeni pr obisku serviserja in po odhodu serviserja javi, da nekaj ni urejeno, ker je stranka to pozabila omeniti, se ponovni obisk plača od začetka. 

stranka mora serviserju zagotoviti varen prihod in odhod iz lokacije popravila računalnika

stranka mora zagotoviti brezplačno parkirno mesto v bližini lokacije popravila računalnika (max 1 min. hoje). V kolikor so na voljo samo plačljiva parkirna mesta, kritje parkinine nosi stranka. 

Serviser lahko brez pojasnila zavrne servis oz storitev.

pri naročilu urejanja besedil, kjer je potreben prevod, se za namen prevajanja uporablja programe, ki ne jamčijo 100% natančnega prevoda. Kakeršno koli ureditev besedil/prevod besedila/tisk besedila, dokumentov, slik itd… se mora za nadaljno rabo preveriti pri podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo s tem. Mi strankam samo pomagamo tako, da namesto njih uredimo tekst, zaradi pomankanja tehničnega znanja. Stranka/podjetje ki pri nas naroči kakeršno koli storitev povezano s tem odstavkom, se strinja, da razume, da naše podjetje ne garantira tovrstnih izdelkov za profesionalno rabo. Stranka/podjetje/naročnik se strinja, da ne bo terjala nobene odškodnine za povzročeno materjalno ali nematerjalno škodo, pri uporabi naročenih storitev. Stranka/podjetje ki je storitev iz tega odstavka prevzame nase celotno odgovornost za kakeršnokoli škodo (kazensko in nekazensko), ki nastane kot rezultat storitev iz tega odstavka. 

Stranka se strinja z obdelovanjem osebih podatkov, kot so: Ime, Priime, Naslov, telefonska številka. Ti podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, ampak se bodo uporabljali samo za zagotovitev servisnih storitev.